Fordonstrafik Privatpersoner

Ett nytt system för Fordonstrafik för folkbokförda och säsongsboende på Marstrandsön är nu lanserat.

Det nya systemet använder sig av samma utrustning och plattform som gäller för nyttotrafik för företag.

Det innebär att fordonsföraren har ett fordonskort som berättigar till överfart och som viseras efter ombordkörning av däcksman med handdator.

För privatpersoner används fordonskortet för att registrera fordonsöverfart, sjukresa, färdtjänstresa och riksfärtjänstresa.

Villkor för fordonskortet är detsamma som tidigare.

Se villkor och regler här

Övergången från pappersklippkorten till de nya fordonskorten med RFID-chip sker successivt under hösten/vintern 2023 till vintern/våren 2024.

Befintligt saldo/tillgodohavande på det befintliga pappersklippkortet kommer att överföras till det nya kortet i samband med utlämning av nytt kort.


Så här går utbytet till

  1. Registrera ansökan om konto för Fordonskort privatperson för din fastighet / ditt hushåll. Se till att du har alla uppgifter för att slutföra ansökan. Du hittar ansökningsformuläret här
  2. Din ansökan hanteras av Marstrands Hamn och dina lämnade uppgifter kontrolleras.
  3. När din ansökan är godkänd får du ett meddelande att ditt nya kort kan hämtas. I samband med uthämtning tar du med ditt/dina gamla klippkort så att ditt saldo/tillgodohavande kan överföras.
  4. Ditt nya kort kan nu användas.

Vid överfart med ditt nya fordonskort kör du ombord som tidigare och visar ditt fordonskort för färjans personal som med handdator scannar kortet.

Efter scanning av ditt kort och registrering av din överfart har ditt tillgängliga saldo ändrats. Du kan se ditt aktuella saldo på www.marstrandsfarja.se och Mina sidor.

Här kan du också se datum och tid för tidigare genomförda överfarter som utförts med ditt (fastighetens / hushållets) kort.

Om du har förbrukat dina rabatterade överfarter och behöver göra ytterligare överfart under innevarande år betalar du ordinarie pris.

För sjukresor och färdtjänstresor används också fordonskortet för registrering av överfart. Kostnaden för sjukresor och färdtjänstresor kommer att debiteras via faktura i efterskott.

Till ansökan