Tillgänglighetsredogörelse för Marstrandsfärjan

Kungälvs kommun står bakom webbplatsen www.marstrandsfarja.se. Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur marstrandsfarja.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Brister

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll och de funktioner som beskrivs nedan uppfyller inte för närvarande alla kriterier i WCAG. Vår målsättning är att kända brister ska vara åtgärdade innan utgången av första kvartalet 2023.

Användning av färger

Det används idag färger för vissa knappar / länkar som har för lågt kontrastvärde i visningen mellan inaktiv eller markerad länk.

Språkval

För att underlätta för de som får webbplatsen uppläst, så ska det i kod anges vilket språk som innehållet är skrivit på. På webbplatsen är det inte tillräckligt tydligt om man valt svenska som är standard eller den engelska versionen.

Menyer, länkar och navigation med hjälp av tangentbordet

Vissa undersidor har en egen navigation som skiljer sig från den övergripande menyn. Tabbordningen, den ordning som innehållet kommer i vid navigation med tangentbordet stämmer inte överens med den visuella ordningen. Fokusmarkering för länkar och knappar behöver förbättras.

Rubriker

Rubriker H1-H6 används inte enligt direktivet vilket försvårar navigering för uppläsningsverktyg. Vissa sidor saknar huvudrubrik H1.

Hjälp i e-tjänster, köp biljett

Vi saknar förhandsinformation om vilka val, vilken information som behöver anges och vad som krävs för att kunna slutföra ett köp.

Kontaktinformation

Vi saknar tillräckligt tydlig kontaktinformation och information om vem som är huvudman för webbplatsen.

Textstorlek

På några platser anges textstorlek i absolut storlek istället för relativ storlek.

Resenärsinformation, kundtjänst

Om du som resenär inte kan tillgodogöra dig viktig information på denna webbplats kan du kontakta Kungälvs Kommuns Kundcenter. Se kontaktuppgifter nedan.

Telefon: 0303-23 80 00
E-post: kommun@kungalv.se

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta DIGG

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av marstrandsfarja.se med hjälp av ett flertal olika webbaserade test och analysverktyg.