Om fordonstrafiken

Endast fordon i nyttotrafik är tillåtna för överfart till Marstrandsön. Hela Marstrandsön är gågata och fordon skall framföras i gångfart, i och med det har fordonsförare väjningsplikt mot gående.

Viktig information rörande fordon på Marstrandsön

1. Högsta tillåtna hastighet är gångfart
2. Parkeringsförbud råder på hela ön
3. Kör inte på de ömtåliga granitplattor som finns på de flesta trottoarer

Important information regarding vehicles on Marstrandsön

1. Maximum permitted speed is walking speed
2. Parking is prohibited on the entire island
3. Don't drive on the fragile granite slabs found on most sidewalks


Fordonskort för nyttotrafik

Ett system för fordonskort har tagits fram att ersätta det klippkort som använts under lång tid. Fordonskorten skannas av däcksman innan ombordkörning, i samband med scanningen identifieras kortinnehavaren och fordonskombinationens klipp/kostnad belastas kortinnehavaren.

Fordonskortet kan vara ett av två varianter, med förbetalda klipp (tillgängligt saldo) eller för efterdebitering via faktura efter kreditprövning och godkänd dispens och ansökan.

Fordonskort fakturakund

Fordonskort för efterdebitering, faktura månadsvis i efterskott, registreras och kopplas till innehavaren efter godkänd ansökan. Fordonskorten administreras av Biljettkontoret och hämtas ut av ansvarig/beställare på biljettkontoret under ordinarie öppettider eller på färjan efter överenskommelse. När ansökan är godkänd och registrering av kort är klar meddelas beställaren när kort är klara för upphämtning. För organisationer med flera fordon i nyttotrafik som trafikerar Marstrandsön finns möjlighet att beställa extra fordonskort mot en avgift om 30 kr per extrakort.

Fordonskort förbetalda klipp

Fordonskort med förbetalda klipp lämpar sig bäst för temporära behov, enstaka överfarter under en begränsad tidsperiod. Priset per klipp är detsamma som för kort med efterdebitering med faktura. Fordonskort med förbetalda klipp kan köpas på Biljettkontoret under ordinarie öppettider och fordonskortet kan laddas med upp till 30 förbetalda klipp.


Biljettkontoret/kundservice

Se öppettider nedan, kontaktuppgifter:

E-post: marstrandsfarjan@kungalv.se

Telefon: 0708-560620 (under öppettider nedan)

Biljettkontorets ordinarie öppettider

Måndag – fredag 07.00 – 16.00, lunchstängt 12.00-13.00
Lördag – söndag 10.00 – 15.00

Biljettkontorets öppettider högsäsong

Måndag - söndag 08.00 - 20.00

Fordonskort för folkbokförda och säsongsboende

Fordonsöverfarter för folkbokförda och säsongsboende fungerar enligt aktuellt reglemente avseende ansökan, pris, antal prisreducerade överfarter och regler.

De nya fordonskorten kommer att lämnas ut successivt till folkbokförda och säsongsboende med start under hösten/vintern 2023. Vid uthämtning av nytt kort kommer aktuellt saldo på tidigare klippkort att överföras till det nya fordonskortet och det äldre klippkortet att lämnas in och makuleras. Obs! Du behöver ta med aktuella äldre klippkort för att få ditt saldo överfört till det nya kortet.