Tider för nyttotrafik och dispensansökan

Ansökningshandlingar om dispens, tillstånd och beställning av färjetransport kan fås av Hamnverksamheten eller via hemsidan: www.kungalv.se

Ansökan skickas till:

Hamnkontoret
Hamngatan 33
442 67 Marstrand

För allmän kännedom återfinns regler på www.kungalv.se samt tillhandahålls på Hamnkontoret.

Dispens för enstaka tillfällig färjeöverfart

Du kan få undantag (dispens) för enstaka tillfällig färjeöverfart med fordon i nyttotrafik.

Du hittar dispensansökan här 80-01 ››

Dispens för färjeöverfart nyttotrafik efter ordinarie tider

Du kan få undantag (dispens) för färjeöverfart med fordon i nyttotrafik efter ordinarie tider.

Du hittar dispensansökan här 80-02 ››

Nyttotrafik ordinarie tider

Vintertid, 16 augusti till 14 juni

Måndag — fredag från klockan 06:07, med återresa till Marstrandsön senast klockan 18:15
Lördag från klockan 06:07, med återresa senast klockan 14:15

Nyttotrafik sommartid, 15 juni till 15 augusti

Måndag — lördag från klockan 06:07 med återresa från Marstrandsön senast klockan 11:30

Tider vid beviljad dispens

Du kan bli beviljad dispens under sommarperioden (15 juni – 15 augusti)
Måndag — fredag, från klockan 11:30, med återresa senast klockan 18:15
Lördagar från klockan 11:30, med återresa senast klockan 14:15

Undantagna är fordon med boendekort, lastmopeder, mopeder klass II, cyklar, utryckningsfordon och begravningsbil.

Ansökan och handläggningsavgift

Handläggningsavgift framkommer i Taxa för Marstrands Hamnområde KS2015/1950, ansök på blankett 80–02. För näringslivet särskilt viktiga godstransporter, före eller efter ordinarie färjetid, kan beviljas efter särskild framställan. Beställningen ska ske i förväg och därvid ska styrkas att transporten ej utan svårighet kan förläggas till ordinarie färjetid. Ansök på blankett 80–01.

Du hittar ansökan 80-01 om enstaka tillfällig specialöverfart med marstrandsfärjan här ››

Du hittar dispensansökan 80-02 här ››