Vad är nyttotrafik?

Till Marstrandsön får endast överföras fordon i nyttotrafik. Behörig nyttotrafik är:

  • Fordon som nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods
  • Fordon som är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom
  • Fordon som används för sjuktransporter och transporter för personer med funktionsnedsättning
  • Utryckningsfordon
  • Begravningsbil

Larvfordon, motorcyklar samt moped klass 1 får endast trafikera Marstrandsön efter särskilt tillstånd av Hamnverksamheten. Information om dispens och ansökan hittar du här ››