Vanliga frågor fordonstrafik

Vilka fordon är tillåtna för överfart med Marstrandsfärjan?

Till Marstrandsön får endast överföras fordon i nyttotrafik. Behörig nyttotrafik är:

  • Fordon som nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods
  • Fordon som är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom
  • Fordon som används för sjuktransporter och transporter för personer med funktionsnedsättning
  • Utryckningsfordon
  • Begravningsbil

Vi ska leverera gods till ett företag på Marstrandsön, hur gör vi för att köra över?

Prata med beställaren av godset, om företaget har ett konto för fordonsöverfarter kan de skapa en QR-biljett på sitt konto som skickas till dig som transportör via e-post. QR-biljetten scannas innan ombordkörning av färjans personal. Kostnaden för överfarten debiteras beställaren.

Ni kan även betala för en enstaka, tillfällig resa på biljettkontoret/kundservicekuren eller direkt på färjan.

Hur betalar jag för fordonsöverfart?

Biljett för enstaka överfart kan köpas för aktuell fordonskombination på Biljettkontoret/Kundservicekuren. Biljetten scannas av däcksman efter ombordkörning.

Enstaka överfart kan också betalas ombord till däcksman, endast kortbetalning.

De som regelbundet trafikerar Marstrandsön ansöker om Fordonskort för efterdebitering via faktura. Den kan betalas till däcksman med kort, eller gå till kundservice för info och betalning.

Vi ska bo på hotell på Marstrandsön, kan vi ta med bilen på färjan?

Nej, endast fordon i nyttotrafik är tillåtna för överfart till Marstrandsön. På Marstrandsön finns inte heller parkering. Parkering för besökare sker på Koön.

Du hittar en karta över tillgängliga besöksparkeringar här.

Vad gäller för parkering av fordon på Marstrandsön?

På Marstrandsön är parkering förbjuden.

Fordon i nyttotrafik som trafikerar Marstrandsön får endast stanna för av- eller pålastning.

Hur söker jag dispens efter ordinarie tid?

Du hittar dispensansökan här ››

Länken öppnas i nytt fönster

Vad gäller för färdtjänstresa?

Färdtjänstresor kan utföras med såväl privatbil som taxi. Intyg skall uppvisas vid anmodan. Alla i bilen ingår i en avgift. Färdtjänstresa får utföras dygnet runt.  För färdtjänstberättigade utanför Kungälvs kommun är avgiften för en resa tur och retur för närvarande 63 kr.

Behöver jag ha med mitt fordonskort vid överfart?

Ja, fordonskortet ska alltid finnas med vid överfart eller alternativt en giltig QR-biljett.

Vad händer om jag har glömt mitt fordonskort?

Du eller en kollega kan logga in på ”Mina sidor” på marstrandsfarja.se och skapa en QR-kod som mailas till dig som fordonsförare. QR-koden visas och scannas av färjans personal. Marstrands Hamn hanterar inga skulder för överfarter med färjan.

Kan man ha mer än ett fordonskort kopplat till företaget?

Ja, så många som verksamheten behöver.

Första kortet är kostnadsfritt, följande kort kostar 30 kr/kort.

Det är en fördel att ha ett kort i varje fordon som användes för överfarter så det inte fattas vid ombordkörning.

Vilka typer av fordonsöverfarter behöver föranmälas?

Farligt gods och/eller tunga eller skrymmande transporter.

Varför behöver jag söka dispens?

Kungälvs Kommun har beslutat vilka tider som gäller för nyttotrafik under sommartid (se nedan). För viktiga transporter till Marstrandsön på andra tider än ordinarie krävs dispensansökan. För godkänd dispensansökan tillkommer en handläggningsavgift på 1459 kr.

Ordinarie tider för nyttotrafik sommartid, 15 juni till 15 augusti
Måndag — lördag från klockan 06:07 med återresa från Marstrandsön senast klockan 11:30

Tider vid beviljad dispens
Du kan bli beviljad dispens under sommarperioden (15 juni – 15 augusti)
Måndag — fredag, från klockan 11:30, med återresa senast klockan 18:15
Lördagar från klockan 11:30, med återresa senast klockan 14:15

Vilka får dispens/vad gäller för att få dispens?

Dispens ges endast för viktiga transporter, för akuta reparationer och för upprätthållande av samhällsservice på Marstrandsön.

Varför krävs det dispens på sommaren?

På sommaren fylls Marstrandsön med massor av glada turister. Kungälvs Kommun vill göra det så säkert som möjligt när färjan och ön har många besökare. Genom att minska fordonstrafiken blir överfarten med färjan, gator, gränder och kajer säkrare för alla.

Kan man få dispens för en kortare period eller för enstaka tillfälle?

Ja, t ex vid enstaka evenemang såsom en spelning, bröllop, event, catering mm.

Ansök på blankett 80-01 här

Länken öppnas i nytt fönster