Nyttotrafik för näringsidkare

Fordonskort

Som näringsidkare kan du ansöka om fordonskort för din verksamhet. Fordonskortet är kopplat till ett företagskonto för efterdebitering och faktura. Under 2023 kan fordonskort också köpas förladdat med ett antal klipp som saldo. Fordonskortet är en värdehandling som ger innehavaren rätt att utföra överfart och belasta innehavaren med klipp enligt gällande taxebestämelser. Förvara därför fordonskortet på ett säkert sätt. Borttappat fordonskort kan spärras på Mina sidor eller av administratör på biljettkontoret. Kontakta biljettkontoret för frågor om fordonskort.

Mina sidor

Näringsidkare med fordonskort kan se utförda överfarter på Mina sidor (kräver konto och inloggning). På Mina sidor finns också möjlighet för kontoinnehavare att skapa en QR-biljett för fordonsöverfart som kan skickas vidare till annan transportör eller näringsidkare. QR-biljetten kopplas till transportören som anges och har ett sista giltighetsdatum som du själv bestämmer. När din transportör genomför överfarten påförs ditt konto antal klipp enligt gällande taxebestämmelser. På Mina sidor kan du också spärra ett borttappat/förlorat kort, detta gör kortet oanvändbart för en upphittare. Ett spärrat kort kan återaktiveras av administratör på Marstrands Hamn om kortet hittas.

Extra fordonskort

Det finns möjlighet att skaffa extra fordonskort, om det till exempel är praktiskt att förvara fordonskort i flera fordon som trafikerar Marstrandsön. Extra fordonskort kopplas till organisationens konto och kostnader/klipp för överfarter från samtliga kort samlas på samma fakturaunderlag eller belastar ett gemensamt saldo. Extra fordonskort kostar 30 kr/st i administrationsavgift. Kontakta biljettkontoret för extra fordonskort.

Avlyst tur/farligt gods

Vid transport av farligt gods genomförs överfarten som avlyst tur. Det innebär att inga andra fordon eller däckspassagerare tillåts under överfarten. Avlyst tur kan också bli aktuellt om transporten är extra skrymmande eller av andra orsaker som påverkar säkerheten kring överfarten.

Kontakta Marstrands Hamnkontor för ansökan och information.

Kungälvs Kommun
Hamnkontoret Marstrand
Hamngatan 33
442 67 Marstrand
E-post: marstrandsfarjan@kungalv.se
Telefon: 0303-23 99 43