Aktuella priser/avgifter

Mervärdesskatt är inkluderad i samtliga taxor. Dokumentet är relaterat till Regler för gods- och fordonstrafik med Kungälvs kommuns färjor. Dnr KS2016/1035

Ordinarie taxa, enstaka överfart

Moped klass I (registrerat fordon ) 908 kronor
Motorcykel 908 kronor
Registrerad släpkärra eller båtkärra 908 kronor per hjulaxel
Personbil 908 kronor
Släp till dito 303 kronor

Skåpbil/pickup/lätt lastbil/minibuss

*Upp till 3,5 ton totalvikt, passagerare- och lastutrymme är avskilt med fast vägg

1213 kronor
Släp till dito 303 kronor per hjulaxel
Fordon över 3,5 ton totalvikt 908 kronor per hjulaxel
Släp till dito 604 kronor per hjulaxel
Motorredskap/Terrängmotorfordon 2428 kronor/år per fordon


Fordonskort

Företag och föreningar med fordon i nyttotrafik (se regler) kan ansöka om rabattkort hos Hamnverksamheten i Marstrand. Antal biljetter för en fordonsresa tur och retur:

Moped klass I (registrerat fordon) 1 biljett
Motorcykel 1 biljett
Registrerad släpkärra eller båtkärra 1 biljett per hjulaxel
Personbil 1 biljett
Släp till dito 1 biljett per hjulaxel

Skåpbil/pickup, lätt lastbil eller minibuss*

*Upp till 3,5 ton totalvikt, passagerare- och lastutrymme är avskilt med fast vägg

2 biljetter
Släp till dito 1 biljett per hjulaxel
Fordon över 3,5 ton totalvikt 2 biljetter per hjulaxel
Släp till dito 2 biljetter per hjulaxel


För cykel, lastmoped med eller utan last och för moped klass II, erläggs ingen avgift utöver personavgift. Utryckningsfordon och begravningsbil erlägger ingen avgift.

Dispens

När transport till Marstrandsön måste ske på andra tider eller andra fordonsvikter än tillåtet, se regelverket, tas en handläggningsavgift ut på 1459 kr för godkänt beslut.
Du hittar dispensansökan här ››

Boende folkbokförda

På Marstrandsön boende folkbokförda personer kan ansöka om 2 klippkort på vardera 6 resor/år per hushåll för transport av fordon. Pris per kort 377 kronor.
Ansökan görs på blankett 80–04.
Du hittar ansökan för boendekort - Folkbokförd på Marstrandsön här ››

Säsongsboende fastighetsägare

På Marstrandsön fastighetsägande säsongsboende personer, kan efter intyg om ägarskap, ansöka om 1 klippkort om 4 resor/år per hushåll, för transport av fordon. Pris per kort 251 kronor. Ansökan görs på blankett 80–07.

Du hittar ansökan för boendekort - Fastighetsägande säsongsboende på Marstrandsön här ››

Korten ska användas för privat bruk, är personliga och får ej överlåtas. Missbruk av kort kan leda till indragning. Önskar man få kortet hemskickat, sker betalning via faktura och extra administrationsavgift tillkommer på 30 kronor. Kort som önskas hämtas på färjan, ska hämtas inom 14 dagar från beställningsdatumet, och kan betalas med betalkort eller faktura.

Sjukresa

Mantalsskrivna personer i Kungälvs kommun, som på grund av hälsoskäl, och mot uppvisande av läkarintyg, måste använda bil för besök på vårdinrättning, erlägger avgift på 63 kronor för resa tur och retur samma dag.

Färdtjänstresor

Färdtjänstresor kan utföras med såväl privatbil som taxi. Intyg skall uppvisas vid anmodan. Alla i bilen ingår i en avgift. Färdtjänstresa får utföras dygnet runt. För färdtjänstberättigade (riksfärdtjänst) utanför Kungälvs kommun är avgiften för en resa tur och retur 125 kr.