Utbyggnad av vänthall

Måndag 25:e oktober påbörjas utbyggnaden av vänthallen. Arbetet beräknas vara klart i början av 2022.

Persontrafiken hänvisas till andra sidan av kiosken (Södra sidan).

Biljett till Marstrandsfärjan går att köpa på www.marstrandsfarja.se eller i blå kuren på Södra sidan av kiosken.

Du som reser med Västtrafiks periodkort inom Zon B kan registrera ditt kort i Västtrafiks kortläsare bredvid blå kuren.

Västtrafiks enkelbiljetter gäller INTE på färjan!